Foto Video Studio

Foto book

Vaš foto album kreiramo tako da on predstavlja najreprezentativniji dnevik Vaših uspomena. Nakon odabira najboljih fotografija, koje su suština i reprezent vašeg događaja, pristupamo njihovom sređivaju i traženju adekvatnog rešenja kako bi fotografije u Vašem albumu zasijale punim sjajem.

Nakon virtuelne pripreme pristupa se štampanju stranica, njihovom spajanju i koričenju. Tako dobijen proizvod je knjiga koja može postati jedna od "najčitanijh" u vašoj kućnoj biblioteci. :-) dok se ne raspadne

Izrada foto bukova

  1. Mladenački buk
  2. Buk sa dečijeg rođendana
  3. Buk iznenađenja kao poklon dragoj osobi

Primer mladenačkog book-a

Kliknite za gledanje u full screen-u.