Foto Video Studio

Autorska prava

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke*, tekstualne i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg Zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili Internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje FotoVideoStudia. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije moguće je prenositi pod uslovom da se vidno navede, u adekvatnom obliku, da je "informacija preuzeta sa sajta http://fotovideo.rs/" i obavezom poštovanja Zakona o autorskom i srodnim pravima.

Urheberrechte

Gesamter autorischer Inhalt, der grafischen, textualen und sonstigen Materialen einschliesst, befindet sich unter gültigen rechtlichen Schutz und Grundgesetz der Urheberrechten. In Falle daß Sie etwas von unseren Sait veröffentlichen wollen, egal in welchen Medien ( elektonisch, Print oder Internet), es ist notwendig, daß Sie dafür von FotoVideoStudio ein schriftliches Erlaubniss bekommen. Unerlaubte Benutzung gillt als die Verletzung der Urheberrechten und als die Konsequenz folgt die Initiierung von Rechtstreitigkeiten. Möglicherweise kann man die einzelne Informationen benutzen, falls sichtlich klar gegeben ist, in klarer Weise "daß die Information von Sait http://fotovideo.rs/" übernommen ist und unbedingt die Urheberrechten respektieren.

Copyright

A complete copy content, including graphics *, text and other materials, is protected by applicable Law on Copyright and Related Rights. In case you want to publish some of the content from the site regardless of which media works (electronic, print or Internet media), is required to provide prior written approval by FotoVideoStudio. Unauthorized use is considered a violation of copyright law and may result in initiation of litigation. Some information may be transferred provided that clearly indicates, in an appropriate form, that "information is taken from the site http://fotovideo.rs/" and the obligation to respect the Law on Copyright and Related Rights.

Više informacija na http://www.zis.gov.rs

 • Fotografisanje

  Jednostavno, nije svaka fotografija dobra fotografija, mnogo je parametara koji dobru fotografiju razlikuju od loše! Posmatrajući fotografiju možemo dobiti drugačiju
 • Snimanje kamerom

  Foto video studio vam nudi profesionalno snimanje najsavremenijom HD tehnologijom. Na raspolaganju vam stoji više kamera kao i tim koji
 • Iznajmljivanje opreme

  Kod nas možete iznajmiti opremu za fotografisanje, snimanje kamerom i ozvučenje. Takođe možete iznajmiti naš studio sa vašom ili našom
 • Štampanje fotografija

  FVS Vam nudi mogućnost izrade fotografija pomoću najnovije tehnologije digitalne štampe na renomiranim mašinama Fuji Frontier. Fotografije izrađujemo sa fajlova
 • Spot

  Ovo je naš promotivni video sačinjen od klipova iz 2014 godine. Obavezno uključite zvuk i podesite na HD streem. Dole
 • Book

  Vaš foto album kreiramo tako da on predstavlja najreprezentativniji dnevik Vaših uspomena. Nakon odabira najboljih fotografija, koje su suština i
 • 1